Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat de financiële problemen in de jeugdhulp steeds erger worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dobbe over het bericht dat de financiële problemen in de jeugdhulp steeds erger worden

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de financiële problemen in de jeugdhulp steeds erger worden

Indiener S.E.M. Dobbe, Tweede Kamerlid