Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Vondeling over het mediabericht dat de gemeente Soest een besluit zou hebben genomen om bingo te verbieden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vondeling over het bericht dat de gemeente Soest bingo heeft verboden

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vondeling over het bericht dat de gemeente Soest Bingo heeft verboden en senioren daarom nu ‘geranium!’ roepen bij hun geliefde spel

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht dat de gemeente Soest Bingo heeft verboden en senioren daarom nu ‘geranium!’ roepen bij hun geliefde spel.

Indiener M. Vondeling, Tweede Kamerlid