Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit ’s avonds'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het bericht 'Spoedpoli St. Jansdal in Lelystad sluit 's avonds'

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit 's avonds'

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid