Schriftelijke vragen : Het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit 's avonds'

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg
  • Indiener
    Jimmy Dijk, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het bericht 'Spoedpoli St Jansdal in Lelystad sluit ’s avonds'

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dijk over het bericht 'Spoedpoli St. Jansdal in Lelystad sluit 's avonds'

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg