Schriftelijke vragen : De noodzakelijke verbeteringen aan het statiegeldsysteem

Download

Indieners

  • Gericht aan
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    Ines Kostić, Kamerlid PvdD

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Kostic´ over de noodzakelijke verbeteringen aan het statiegeldsysteem

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat