Schriftelijke vragen : Het bericht dat Adema achter de schermen pleitte voor een glyfosaatverbod.

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Ouwehand en Kostic over over het bericht dat Adema achter de schermen pleitte voor een glyfosaatverbod

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit