Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Paternotte over ombouwen van onzelfstandige studentenkamers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Paternotte over het ombouwen van onzelfstandige studentenkamers naar studio’s

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Ombouwen onzelfstandige studentenkamers

Indiener J.M. Paternotte, Tweede Kamerlid