Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Sneller over het onderzoek naar het toekomstbestendig maken van uitvoeringsorganisaties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het onderzoek naar het toekomstbestendig maken van uitvoeringsorganisaties

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid