Schriftelijke vragen : Het onderzoek naar het toekomstbestendig maken van uitvoeringsorganisaties

Download

Indieners

  • Gericht aan
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    Joost Sneller, Kamerlid D66

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Sneller over het onderzoek naar het toekomstbestendig maken van uitvoeringsorganisaties

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties