Schriftelijke vragen : Hoge energieprijzen voor de industrie

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Thijssen over hoge energieprijzen voor de industrie

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat