Schriftelijke vragen : Belastingontwijking door de rijkste vrouw van Nederland

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Stultiens, Maatoug en Dijk over belastingontwijking door de rijkste vrouw van Nederland

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Stultiens, Maatoug en Dijk over belastingontwijking door de rijkste vrouw van Nederland

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën