Schriftelijke vragen : De uitzending van Radar van 1 april jl. en artikelen inzake speculatieve grondhandel

Download

Indieners

 • Gericht aan
  H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Gericht aan
  S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën
 • Indiener
  Inge van Dijk, Kamerlid CDA
 • Medeindiener
  Eline Vedder, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas BZK - schriftelijke vragen IPKO reis voorjaar 2023

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Leijten (SP) mede namens het lid Dekker-Abdulaziz (D66) om uitstel commissiedebat Opruimen vervuilde data van 11 mei 2023

Indiener R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Voorstel van de leden Erkens (VVD) en Boutkan (Volt) t.b.v. de agendering van het BNC-fiche Net-Zero Industry Act

Indiener S.P.A. Erkens, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek van de leden Westerveld (GroenLinks), Kat (D66) en Mohandis (PvdA) om een commissiedebat Maatschappelijke opvang in te plannen op 1 juni 2023.

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek om toestemming technische briefing Meerjarig Financieel Kader

Indiener A.M. de Vrij, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

3-den; vergoeding van psychosociale hulphond via UWV

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

3-den; eigen bijdrage Wlz

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

3-den; reactie NVFS over marktwerking en kwaliteit van zorg in eerste lijn

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Verplaatsen van commissiedebat terrorisme/extremisme op 24 mei 2023

Indiener A.M. Brood, griffier

Brief lid / fractie

Voorstel van de leden Van Strien en Amhaouch om het commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen d.d. 16 mei 2023 om te zetten in een schriftelijk overleg

Indiener P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Verzoek van de leden Slootweg (CDA) en Van Weyenberg (D66) om een rondetafelgesprek te organiseren n.a.v. het Rabobank-onderzoek "Is in Nederland sprake van ‘graaiflatie’?"

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan het Adviescollege ICT-toetsing

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Van Wijngaarden (VVD) tot verplaatsing commissiedebat Mijnbouw/Groningen d.d. 24 mei 2023

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister voor LZS om een stand van zakenbrief over de toezending van de reeds toegezegde brieven rondom gehandicaptenbeleid

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Commissie-regeling van werkzaamheden EUZA - PV 11 mei 2023

Indiener A.M. de Vrij, griffier

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de Algemene Rekenkamer

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

Brief van de Voorzitter aan de Koning

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief lid / fractie

Verzoek van het lid Piri (PvdA) brief van de Minister Buza met een reactie op de visumproblematiek , en verzoek tot een commissiedebat met de Minister Buza over de positie van lokaal ambassadepersoneel in Nederland.

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Stand van zaken brief omtrent ontwikkelingen AI

Indiener L. Boeve , griffier

Motie

36277-38 Motie van het lid Grinwis c.s. over de begroting van het transitiefonds zo indelen dat maximaal recht wordt gedaan aan het budgetrecht van de Kamer

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

36277-45 Motie van de leden Van der Plas en Eppink over een onderzoek naar onherstelbare natuurschade in Natura 2000-gebieden door bijvoorbeeld droogte of wateroverlast

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Motie

36277-43 Motie van de leden Omtzigt en Ouwehand over een visie op de toekomst van de landbouw en de veehouderij waarin duidelijk wordt aangegeven hoe de doelen zullen worden behaald

Indiener P.H. Omtzigt, Tweede Kamerlid

Motie

36277-46 Motie van het lid Van der Plas over het uiterlijk per 1 juli 2023 openstellen van de Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen

Indiener C.A.M. van der Plas, Tweede Kamerlid

Brief regering

Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek Strafrechtketen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid