Schriftelijke vragen : De ontwikkeling van de AIQ

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op van het lid Patijn over de ontwikkeling van de AIQ

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Patijn over de ontwikkeling van de arbeidsinkomensquote

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid