Schriftelijke vragen : Het bericht ‘Ruimere asielmogelijkheden voor Eritreeërs met civiele dienstplicht’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
  • Indiener
    Mona Keijzer, Kamerlid BBB

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

De brief van de Provincie Noord-Holland over geluidsregels van luchtvaart

Indiener D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

De behandeling van een klokkenluider door een topambtenaar bij het ministerie van OCW

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Brief lid / fractie

Voorstel van het lid Alkaya tot uitstel van het notaoverleg van 13 juni over zijn initiatiefnota inzake het Kifid

Indiener M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Verzoek van het lid Hammelburg(D66) om een brief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de status van de mondiale LHBTIQ+-beweging.

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Motie

29826-141 Motie van de leden Kröger en Thijssen over een onafhankelijk doorgerekend plan voor klimaatneutraliteit van bedrijven die steun krijgen bij het verduurzamingsproces

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie op brief Initiatiefgroep Aanleg Tweede Kustlijn inzake Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en Kennisprogramma Zeespiegelstijging van het Deltaprogramma (KP ZSS)

Indiener J. Rijkers, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister BZK - Verzoek toezending reactie op verzoek van de leden Arib en Sylvana Simons, over definities racisme en discriminatie uiterlijk 10 juni 2022

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Definitief overzicht verzoeken bij commissie-regeling van werkzaamheden vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat d.d. 1 juni 2022

Indiener J. Rijkers, griffier

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

Indiener L. Boeve , griffier

Motie

25424-612 Motie van het lid Raemakers over in gesprek gaan met betrokken partijen over hoe de transfermechanismen beter kunnen gaan functioneren

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

25424-614 Motie van de leden Van den Berg en De Neef over structurele monitoring van het zorgaanbod

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Schriftelijke vragen

Hoog-risico bio-laboratoria en gain-of-function onderzoek

Indiener W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een reactie op de brief dd. 7 april jl. “Uitvoering Motie van de leden Van Brenk en Sazias en Den Haan”, te ontvangen voor het commissiedebat Geneesmiddelenbeleid op 9 juni a.s.

Indiener M.E. Esmeijer, griffier