Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Westerveld over nieuwe misstanden en toezicht bij zorgboerderijen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over nieuwe misstanden en toezicht bij zorgboerderijen

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Nieuwe misstanden en toezicht bij zorgboerderijen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid