Schriftelijke vragen : Russische desinformatiecampagnes

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Timmermans, Klaver, Piri, Mutluer, Kathmann, Tseggai en Chakor over Russische desinformatiecampagnes

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties