Schriftelijke vragen : Het bericht 'Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als ‘kennismigrant’'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van Oostenbruggen en Léon de Jong over het bericht 'Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als 'kennismigrant''

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Oostenbruggen en Léon de Jong over het bericht 'Arbeidsinspectie: ook kappers en kabelleggers werken als ‘kennismigrant’'

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid