Schriftelijke vragen : De onbereikbaarheid van provinciewebsites als gevolg van DDoS-aanvallen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kathman over de onbereikbaarheid van provinciewebsites als gevolg van DDoS-aanvallen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties