Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van lid Dijk over het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Dijk over het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Het falende communicatiesysteem voor medische noodhulp in Overijssel

Indiener J.P. Dijk, Tweede Kamerlid