Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Eerdmans over mijn gesprek met Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over de woningbouwafspraken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over de woningbouwafspraken in Zuid-Holland

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Schriftelijke vragen

Het gesprek van de gedeputeerde staten van Zuid-Holland betreffende woningbouwafspraken

Indiener B.J. Eerdmans, Tweede Kamerlid