Schriftelijke vragen : De berichten ‘Op welk nijpend probleem zijn deze nieuwe kerndoelen een antwoord’ en ‘Curriculumherziening stevent af op mislukking’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs
  • Indiener
    Aant Jelle Soepboer, Kamerlid NSC

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Soepboer over de berichten ‘Op welk nijpend probleem zijn deze nieuwe kerndoelen een antwoord’ en ‘Curriculumherziening stevent af op mislukking’

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs