Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Ram over het bericht ’Paniek bij UNRWA om stopzetten financiering was allemaal theater’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ’Paniek bij UNRWA om stopzetten financiering was allemaal theater’

Indiener D. Ram, Tweede Kamerlid