Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Slagt-Tichelman over miljarden euro’s aan junkfoodadvertenties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Slagt-Tichelman over miljarden euro’s aan junkfoodadvertenties

Indiener M. van Ooijen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Miljarden euro’s aan junkfoodadvertenties

Indiener E. Slagt-Tichelman, Tweede Kamerlid