Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Becker en De Kort over het artikel “Dit is de extreem-conservatieve club die zich ook dit jaar verzet tegen lessen over seks”

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Becker en De Kort over het artikel “Dit is de extreem-conservatieve club die zich ook dit jaar verzet tegen lessen over seks”

Indiener M.L.J. Paul, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Schriftelijke vragen

Het artikel “Dit is de extreem-conservatieve club die zich ook dit jaar verzet tegen lessen over seks”

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid