Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Podt en Veldkamp over het informatieverzoek inzake de coördinator nationale aanpak overlast

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Podt en Veldkamp over het informatieverzoek inzake de coördinator nationale aanpak overlast

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het informatieverzoek inzake de coördinator nationale aanpak overlast

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid