Schriftelijke vragen : Onterecht niet verkregen ontslagvergoedingen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Patijn over ‘onterecht niet verkregen ontslagvergoedingen’

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid