Schriftelijke vragen : De druk op de spoedeisende hulpafdelingen in Friesland

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Bushoff over de druk op de spoedeisende hulpafdelingen in Friesland

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bushoff over de druk op de spoedeisende hulpafdelingen in Friesland

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg