Schriftelijke vragen : Het opheffen van de directe treinverbinding tussen Enschede en Deventer en Schiphol

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het opheffen van de directe treinverbinding tussen Enschede en Deventer en Schiphol

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat