Schriftelijke vragen : Het stoppen van basis geestelijke gezondheidszorg door een grote zorgaanbieder

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Westerveld en Slagt-Tichelman over het stoppen van basis geestelijke gezondheidszorg door een grote zorgaanbieder

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Westerveld en Slagt-Tichelman over het stoppen van basis geestelijke gezondheidszorg door een grote zorgaanbieder

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport