Schriftelijke vragen : De nieuwe corruptie-index van Transparency International

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Chakor over de nieuwe corruptie-index van Transparency International

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Chakor over de nieuwe corruptie-index van Transparency International

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties