Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Bikker en Van Nispen over het bericht ‘Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Hoe Ajax en PSV in zee gingen met dubieuze Aziatische gokbedrijven'

Indiener M.H. Bikker, Tweede Kamerlid