Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het leden Sneller en Tjeerd de Groot over de verplichtingen voor financiële instellingen om financiering aan ontbossing te voorkomen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Sneller en Tjeerd de Groot over de verplichtingen voor financiële instellingen om financiering aan ontbossing te voorkomen

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, minister van Financiën

Schriftelijke vragen

De verplichtingen voor financiële instellingen om financiering aan ontbossing te voorkomen

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid