Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht dat het budget voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor dit jaar al bijna op is

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht dat het budget voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor dit jaar al bijna op is

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht dat het budget voor de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) voor dit jaar al bijna op is

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid