Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Inge van Dijk, Mohandis en Van Nispen over het bericht dat honderden sportclubs niet meer kunnen verduurzamen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Inge van Dijk , Mohandis en Van Nispen over het bericht dat honderden sportclubs niet meer kunnen verduurzamen

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

Het bericht dat honderden sportclubs niet meer kunnen verduurzamen

Indiener I. (Inge) van Dijk, Tweede Kamerlid