Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Krul over de Nieuwsuur-uitzending over de zorgen van plastische chirurgen betreffendebekwaamheid van cosmetische artsen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Krul over de Nieuwsuur-uitzending over de zorgen van plastische chirurgen betreffendebekwaamheid van cosmetische artsen

Indiener M. Agema, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De Nieuwsuur-uitzending over de zorgen van plastische chirurgen betreffende bekwaamheid van cosmetische artsen

Indiener H.M. Krul, Tweede Kamerlid