Schriftelijke vragen : De arbeidsomstandigheden in het regionale openbaar vervoer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Bart van Kent, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Kent over de arbeidsomstandigheden in het regionale openbaar vervoer

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat