Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Kostic over een via Nederland verspreide tuberculose-uitbraak bij apen die als proefdier worden gebruikt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg
  • Mede namens
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kostic over een via Nederland verspreidde tuberculose-uitbraak bij apen die als proefdier worden gebruikt (

Indiener P.A. Dijkstra, minister voor Medische Zorg

Schriftelijke vragen

Een via Nederland verspreide tuberculose-uitbraak bij apen die als proefdier worden gebruikt

Indiener I. Kostic, Tweede Kamerlid