Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Sneller en Bamenga over zakelijke vliegreizen binnen de Rijksoverheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Zakelijke vliegreizen binnen de Rijksoverheid

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid