Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Tseggai en Maatoug over het bericht 'Hoe Netflix zijn recordwinst laat belasten: in vele 'winstjes' hier en daar'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Hoe Netflix zijn recordwinst laat belasten: in vele ‘winstjes’ hier en daar’

Indiener M. Tseggai, Tweede Kamerlid