Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Boulakjar over het bericht ‘Zonnepanelen zonder investering duurder dan gedacht’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boulakjar over het bericht 'Zonnepanelen zonder investering duurder dan gedacht'

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Schriftelijke vragen

Het bericht ‘Zonnepanelen zonder investering duurder dan gedacht’

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid