Schriftelijke vragen : De conclusies van het inspectierapport ‘vernietiging adoptiedossiers’ en de rechtsbescherming van geadopteerden

Download

Indieners

  • Gericht aan
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Indiener
    Michiel van Nispen, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de conclusies van het inspectierapport ‘vernietiging adoptiedossiers’ en de rechtsbescherming van geadopteerden

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de conclusies van het inspectierapport ‘vernietiging adoptiedossiers’ en de rechtsbescherming van geadopteerden

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming