Schriftelijke vragen : De oproep tot ambtenarenprotest tegen de verkiezingsuitslag

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over oproep tot ambtenarenprotest tegen de verkiezingsuitslag

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties