Schriftelijke vragen : Het bericht 'Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Mohandis en Westerveld over het bericht 'Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld'

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Mohandis en Westerveld over het bericht 'Percentage kinderen zonder zwemdiploma verdubbeld'

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport