Schriftelijke vragen : De deelname van een Hamas-handlanger aan een Nederlandse handelsmissie

Download

Indieners

  • Gericht aan
    E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking
  • Gericht aan
    H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken
  • Indiener
    Raymond de Roon, Kamerlid PVV

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid De Roon over de deelname van Abou Rashed aan een Nederlandse Handelsmissie in Qatar in 2020

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken