Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het bericht 'Garnalenvissers in Zuidwesten ten einde raad om dreigende sluiting visgebied'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Garnalenvissers in Zuidwesten ten einde raad om dreigende sluiting visgebied'

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid