Schriftelijke vragen : Het bericht 'Garnalenvissers in Zuidwesten ten einde raad om dreigende sluiting visgebied'

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Grinwis over het bericht 'Garnalenvissers in Zuidwesten ten einde raad om dreigende sluiting visgebied'

Indiener C. van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof