Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming
  • Mede namens
    D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Een oplichter die meerdere malen met succes vrouwen heeft opgelicht en niet te stoppen lijkt

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid