Schriftelijke vragen : Het functioneren van de arbeidswetgeving in de vrije culture sector

Download

Indieners

  • Gericht aan
    C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  • Indiener
    S. Warmerdam, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Warmerdam over het functioneren van de arbeidswetgeving in de vrije culturele sector

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid