Schriftelijke vragen : Het niet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden

Download

Indieners

 • Gericht aan
  M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
 • Gericht aan
  C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport
 • Indiener
  G. van den Brink, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Inge van Dijk, Kamerlid CDA
 • Medeindiener
  Harmen Krul, Kamerlid CDA

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Van den Brink, Krul en Inge van Dijk over het niet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Brink, Krul en Inge van Dijk over hetniet doorgaan van amateur wielrenwedstrijden

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport