Schriftelijke vragen : Het artikel ‘Signalen van institutioneel racisme tegen ambtenaren in zes gemeenten’

Download

Indieners

  • Gericht aan
    H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Indiener
    Stephan van Baarle, Kamerlid DENK

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het artikel `Signalen van institutioneel racisme tegen ambtenaren in zes gemeenten'

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties